Veiligheidsbeleid Jumpteam Scheveningen

Veiligheid is een van de belangrijkste speerpunten voor Jumpteam Scheveningen (JTS). Als grootste brandingsportvereniging van Nederland met meer dan 1200 leden heeft JTS een voorbeeldfunctie. Een actief veiligheidsbeleid is noodzakelijk om onze – steeds drukker wordende – homespot veilig te houden. Het veiligheidsbeleid c.q. ‘de missie’ van de vereniging moet het kader scheppen waarin Jumpteam doelmatig, een actieve bijdrage levert aan het vergoten van de veiligheid van onze leden. Hierbij rekening houdend met bezoekende watersporters en strandgebruikers.

Deze missie wordt opgenomen in een plan met actiepunten en deadlines. Hierbij krijgen alle leden – onder leiding van de Veiligheidscommissie en de Botencommissie – een rol. Dit is in lijn met de in 2016 door de leden verwoorde identiteit van onze vereniging. Hierin staat het volgende over veiligheid:

“Voor ons bij Jumpteam is veiligheid onlosmakelijk verbonden met de uitoefening van onze passie. Daarom letten wij goed op elkaar en helpen wij elkaar; op het water wanneer dat nodig is en op land met raad en daad, om verantwoord bezig te zijn. Wij zijn ambassadeurs van onze sporten en maken mensen enthousiast en veiligheidsbewust.”

Voor Jumpteam is dit het fundament voor het veiligheidsbeleid. Zodoende is iedere brandingsporter verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid en het veilig handelen op het strand en op zee. Ook brengen de brandingsporters medesporters of badgasten niet in gevaar. 

Op vele verschillende tijdstippen in de week, onder verschillende weersomstandigheden, met verschillende materialen beoefenen de brandingsporters hun hobby. Hierbij kan het bestuur van JTS  onmogelijk voortdurend verantwoordelijkheid zijn voor de veiligheid en het welzijn van alle leden en bezoekers. Daarom vragen wij alle leden om hierbij een rol te spelen.

Uitgangspunten: 

Preventief: JTS ziet het als haar taak om veiligheidsrisico’s te onderkennen en een rol te spelen bij verminderen of wegnemen van veiligheidsrisico’s. JTS doet dat door het uitvoeren van incidentanalyses, het delen van kennis en ervaring en het geven van clinics en trainingen. Hierbij is het doel van JTS om ongelukken zo veel mogelijk te voorkomen en ieder lid bewust te maken van de risico’s op zee. Niet alle risico’s zijn te vermijden. De zee is onvoorspelbaar en een ongeluk zit in een klein hoekje.

Curatief: JTS bezit reddingsmiddelen zoals een reddingsboot. Zo draagt JTS bij aan de veiligheid van de leden op zee. Ook kan JTS een bijdrage leveren aan het veilig redden op onze homespot. JTS organiseert trainingen om deze reddingsmiddelen veilig en adequaat te kunnen inzetten. JTS ziet het aanbieden van trainingen voor reddings- en eerste hulp vaardigheden als een belangrijk onderdeel van een actief veiligheidsbeleid.

De Veiligheidscommissie, Botencommissie en het Bestuur van Jumpteam zullen jullie blijven betrekken bij en informeren over het veiligheidsbeleid van JTS. In een later stadium zal meer informatie over de ontwikkelingen op dit gebeid op de website van Jumpteam worden geplaatst.

X