Donderdag 25 juni, 20.00 uur – Online ALV met Online Stemming

Beste leden,

De Corona crisis maakt dat veel beslissingen worden uitgesteld, zo ook de ALV van Jumpteam. Maar, om onze vereniging aan te passen aan de nieuwe samenleving zijn er een aantal reorganisaties en beslissingen nodig die het bestuur niet zonder de leden kan nemen. Als bestuur nodigen wij alle leden dan ook uit voor een Online ALV op donderdag 25 juni a.s. om 20.00 uur.

Door de Corona beperkingen kunnen wij deze niet bij ons in de kantine organiseren. Om zo veel mogelijk leden bij ALV besluiten te betrekken, hebben wij besloten deze dit jaar via de digitale weg te doen

Dit is niet in de statuten geborgd is, maar de ‘tijdelijk Corona spoedwet’ geeft sportverenigingen de mogelijkheid ALV’s online te organiseren en ALV besluiten voorafgaande met een online stemming te laten bekrachtigen (zie ‘online stemming’ hieronder).

Indien je tegen deze wijze van vergaderen bezwaar hebt, vernemen wij dat graag, onder vermelding van de redenen.

Om je aan te melden voor de ALV dien je volgende link te gebruiken (Google meet): ( https://meet.google.com/ans-yqiz-dck ), of bel tel +31 20 257 3926 en gebruik pincode 954 658 666#. Er kunnen maximaal 250 deelnemers meedoen aan deze online ALV.

Om de ALV geordend te laten verlopen willen wij vragen elke deelnemer tijdens de vergadering hun vragen uitsluitend met de chatfunctie van ‘Google meet’ te stellen en je microfoon uit te schakelen. Wij zullen dan zo snel mogelijk online antwoord geven.

Als er tijdens de ALV andere besluiten dan de online stemming besluiten genomen worden, dan zullen wij de deelnemende leden via de chatfunctie als volgt laten stemmen:
JA = voor stemmen
NEE = tegen stemmen
NUL = onthoud zich van stemmen

Zo hopen wij direct ALV besluiten te kunnen nemen. De Corona-spoedwet maakt digitaal stemmen rechtsgeldig.

Als je vragen hebt naar aanleiding van de verschillende agendapunten en/of online stemming, dan heb je tot 72uur (wettelijk bepaald) voor aanvang van de online ALV om je vragen schriftelijk te stellen naar ‘bestuur[at]jumpteam[dot]nl’. Wij zullen je vraag voorafgaande of tijdens de ALV publiceren en beantwoorden.

AGENDA – Online ALV 25 juni, 20uur
https://meet.google.com/ans-yqiz-dck

De voorlopige agenda is als volgt:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag en goedkeuring vorige ALV 6 juni 2019 (zie bijlage 1)
3. Mededeling bestuur/ Ingekomen stukken
4. Benoeming bestuursleden
Laura Goense als nieuwe secretaris
herbenoeming van Thierry, Silvain en Gert
5. Financiën (jaarcijfers 2019 en begroting 2020, zie bijlage 2, 3 en 4)
goedkeuring online stemming 1 en 2
6. Contributieverhoging 2021
aannemen accommodatie manager
goedkeuring online stemming 3
7. Nieuw lockerreglement (zie bijlage 5 en 6)
goedkeuring online stemming 4
8. Veiligheidsbeleid
extra veiligheidsmaatregelen, goedkeuring online stemming 5
9. Rondvraag / Wvttk

Bijlage/links naar documenten:
1. Notulen vorige ALV (6 juni 2019) https://drive.google.com/open?id=1HTlf14Nls9wB2PmaE9j7HJecoxj1JI9D

2. Financieel jaarverslag 2019:
https://drive.google.com/open?id=1Fti29z2IqoDqDSpi-o2i8j0Jc7Ve1tFr

3. Bevindingen kascontrole commissie:
https://drive.google.com/open?id=1H-ataFcBKnbjU-1rI2f751XhhT-UVbMn

4. Begroting 2020:
https://drive.google.com/open?id=1G-ZsWz1UpaPrQ4gWjDKo5jyTtKyFTU1p

5. Locker reglement 5.0 (nieuw, ter goedkeuring): https://drive.google.com/open?id=1H0NoqjFNq7X8xC2EgysqJ9_q4Hv4Jr9O

6. Locker reglement 4.0 (huidig):
https://drive.google.com/open?id=10Ljv7j5F_f9_WaWD4IYkLWUoPsDJePI-

Met sportieve groet,
Jullie Jumpteam bestuur

Facebook: https://www.facebook.com/events/3077273305720304/

X